Positive Behavior Support

Positive Behavior Support (PBS)

PBS is een schoolbrede aanpak om kinderen goed gedrag (aan) te leren. Een positieve leeromgeving komt de ontwikkeling van het kind ten goede. We letten op goed gedrag en bekrachtigen dat. We geven duidelijk aan wat we van kinderen verwachten. Dat wordt geoefend in speciale gedragslessen. De gedragsregels hebben we positief geformuleerd: wat we willen zien en wat we willen horen. We zijn uitgegaan van onze kernwaarden: betrokkenheid, veiligheid en respect.

In samenwerking met Yorneo is de PBS uitgewerkt. Voor de ouders zijn er regelmatig ouderavonden over deze aanpak. Binnen de school is een groepje leerkrachten als PBS-team actief om dit proces verder in te voeren. Alle publicaties over PBS binnen onze school herkent u aan onze speciaal ontworpen rugzakpoppetjes.