Peuteropvang

Peuteropvang

De peutergroepen op de Groene Borg vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide kindcentra: De Lindelaar en De Wegwijzer. Vanuit de peutergroepen zijn er contacten met de beide scholen zodat er een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van de kinderen.

Om praktische redenen wordt de adminstratie e.d. verzorgd door één van de schoolbesturen. Voor  Westerbork is dat KitsPrimair.

Informatie en aanmelding kan via de directies van de beide scholen.

Administratie: kinderopvang@kitsprimair.nl of tel 0593 - 535 101