Ouderraad

De ouderraad van onze school helpt bij de organisatie van schoolreizen, schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, vieringen, etc. Daarnaast beheren ze de papierconainers. 

De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en een leerkracht. De ouders worden niet gekozen d.m.v. verkiezingen zoals bij de MR, maar ouders kunnen jaarlijks aangeven of zij daarvoor belangstelling hebben.

Bij ons op school is het zo dat er ook een lid van de directie - Pieter de Roest - aanwezig is bij de vergaderingen, omdat zij dit beschouwen als platform voor informatie-uitwisseling van ouders en school.

De ouderraad bestaat uit 12 leden en één vertegenwoordiger van het het schoolteam.
Dit zijn de volgende leden:

 Voorzitter  Evert-Jan Luiken
 Secretaris  Wemmie Booij
 Penningmeester  Alex van Wamel
 Papiercontainer  René Speelman
 Verkeersouders    José Bom en Marion Wiltinge
 Namens het schoolteam Lianne Polman
 Overige leden  Margreet Booij, Bart van  der Sterren, Hilde Sanders, Bas van der Heiden

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter tel. 06 51 44 57 47 


De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. het Sinterklaasfeest, de kerstviering, schoolschaatsen en niet te vergeten de schoolreisjes en het kamp van groep 8.

Voor betaling wordt verzocht om een automatische betaling aan te maken via telebankieren t.g.v. NL96RABO0369441451, t.n.v. Oudercommissie school Westerbork.