CKC Drenthe

Per 1 januari 2018 is COG Drenthe gefuseerd met Conod en gaan we verder onder de naam Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe.
De Christelijke Kindcentra Drenthe heeft 30 kindcentra onder haar verantwoordelijkheid, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs in Assen. De kindcentra staan in 6 Drentse gemeenten waaronder Midden-Drenthe.

In totaal bezoeken ongeveer 5100 kinderen de scholen. De scholen variëren van grote stedelijke tot kleine plattelandsscholen. Circa 530 medewerkers zetten zich in om, naast het geven van goed onderwijs en het verzorgen van een goede opvang, binnen de kindcentra een prettige en veilige sfeer te creëren.
 

CKC Drenthe wil toonaangevend zijn en een lerende organisatie, voortdurend op zoek naar verbeteringen, nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen om kinderen de opvang en het onderwijs te bieden dat een basis legt voor hun toekomst.